Kontakt

Podmiot odpowiedzialny:
Zakład Farmaceutyczny
"AMARA" sp. z o. o.
ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków

tel: 12 657 40 40
fax: 12 657 40 40 wew. 34
amara@amara.pl

Napisz do nas!

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

  Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: + 48 22 49-21-309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu przy pomocy formularza na stronie www.amara.pl.

   Odpowiedzi na pytania i inne przydatne informacje, znajdziesz w dziale WIEDZA!